zövqü səfa’

zövqü səfa’
ə. zövq və səfa

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • zövqü səfa — bax zövq səfa. Bayram günüdür, zövqü səfa xanələr içrə; Cananım oturmuş neçə cananələr içrə. Q. Z.. Kimsəni görmədim zövqü səfadə; Bülbül ağlar, sünbül ağlar, gül ağlar. H. C.. Zövqü səfa çəkmək (qılmaq, sürmək) – bax zövq çəkmək («zövq»də). Yar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zövq — is. <ər.> 1. Hər hansı bir xoş təəssüratdan duyulan sevinc hissi, məmnunluq hissi; ləzzət, həzz, nəşə. Sən mükafatını insanlığa xidmətində ara; Əbədi zövq, təsəllini həqiqətdə ara. A. S.. Həm zövqüdür, həm cövrüdür ömrün, o, həyatın; İnsanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aramaq — f. Axtarmaq. Sən mükafatını insanlığa xidmətdə ara; Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara. A. S.. Mühəndis yenə də öz dəftərçəsinin neft ilə yağlanmış vərəqlərini aramağa başladı. B. T.. Arayıb axtarmaq – maraqlanmaq, soruşub bilmək, xəbər tutmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilmək — f. 1. Bir şey haqqında məlumatı olmaq, xəbərdar olmaq, vaqif olmaq. Mən bunu çoxdan bilirdim. Bu xüsusda mən heç bir şey bilmirəm. Bilirsənsə, gəl söylə. Mən sənin fikrini bilmək istərdim. – Ey dil, aman dı, sirrini biganə bilməsin. M. Ə. S.. Qoy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəndivan — dan. Məəttəl, bənd. <Merac:> Gözəl, mən sənin bəndivanınam, geyin gedək. Ə. Vəl.. Bəndivan olmaq – 1) bənd olmaq, məəttəl olmaq; 2) məc. qonmaq. Can quşu xallarda bəndivan olur; Diriliyin zövqü ləb dəhəndədir. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilbilən — sif. və is. Düşüncəli, yolbilən, təcrübəli. Bahardır, nə bilir zövqü hər naşı; Çağır dilbiləni, yarı, yoldaşı. M. R.. Kəndin ağsaqqalları, dilbilənləri bir yerə toplaşdılar. Ə. Vəl.. // Tez başa düşən, mətləb anlayan. Dilbilən, sözanlayan; Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • insanlıq — is. 1. top. Bəşəriyyət, insanlar. Sən mükafatını insanlığa xidmətdə ara; Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara. A. S.. Dünyada səfalət və fəlakət yalnız insanlığın yoxsul qisminə nəsib imiş. A. Ş.. İnsanlığa Tusilər, Səbuhilər verdik biz;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işrət — is. Kef, eyş işrət; içki içmə. Əyyami zimistan keçdi, sevdiyim; Dur, seyr eylə, işrət baharıdır bu!. . Q. Z.. Biz bir neçə kamança, tar tapmışıq; Burda bir işrət məclisi qurmuşuq. A. S.. Bu gecə oğlu Mürsəlin toy məsləhəti gecəsi olmaqdan artıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləzzət — is. <ər.> 1. Yeyilən, içilən hər hansı bir şeydən duyulan xoş hiss; tam, dad. Hər xörəyin bir ləzzəti var. Bu meyvənin ləzzəti necədir? Ağzımın ləzzəti qalmışdır. // Dadlılıq, şirinlik. Ləzzəti hələ də damağımdadır. Bu əncirin ləzzətindən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mükafat — is. <ər.> 1. Birinin hər hansı bir sahədəki xidmətlərini, müvəffəqiyyətini qeyd etmək üçün ona verilən pul və ya başqa qiymətli bəxşiş. Ümumdünya sülh mükafatı. Respublika mükafatı laureatı. // İstehsalat normalarını artıqlamasilə yerinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”